Gumb e-slog (predračuni)

Gumb e-slog nam omogoča izvoz podatkov predračuna v obliki e-slog enostavnih računov, ki jo je predpisala Gospodarska zbornica Slovenije in služi za izmenjavo predračunov v elektronski obliki na osnovi skupne definicije podatkov. Podatki so shranjeni v XML obliki.

Ob kliku na gumb  - e-slog (Alt E) se odpre okno e-slog iz predračuna.

·      Vrsta računa – vnesemo oziroma izberemo vrsto računa iz e-slogovega šifranta za oznako vrste računa. Predlaga se 325 – predračun.

·      Mapa – vnesemo oziroma izberemo mapo, v kateri želimo odložiti datoteko s podatki predračuna v e-slog obliki. Predlaga se zadnja uporabljena mapa za odlaganje e-slog enostavnih računov.

 

Po izbiri Potrdi se izvozijo podatki predračuna. Pri tem se merske enote artiklov iz vrstic računa nadomestijo z mednarodnimi merskimi enotami iz šifranta merskih enot, če obstajajo. Podatki se odložijo v izbrani mapi v datoteki z imenom »eslog-LLLL-KKK-PPPP.xml«, kjer LLLL predstavlja letnico računa, KKK šifro knjige računa in PPPP številko predračuna.

Po uspešno izvedenem izvozu, se vrnemo v preglednico predračunov.

Natisni