Tiskanje knjige izdanih računov

Po potrebi lahko prikažemo vse podrobnosti iz Knjige izdanih računov, tako da kliknemo na gumb Tiskanje (Ctrl + P). Na spodnji sliki je prikazan primer knjige izdanih računov.

 

Natisni