Verzija 2020.11.001 z dne 14.08.2020

  • Dodana je kontrola, da se izpiše opozorilo v kolikor na Storitvah izberemo kombinacijo Oznaka DDV = Davek se obračuna ter Stopnja DDV = Stopnja 0
  • Odpravljene so težave pri poračunih.

Natisni