Verzija 2018.16.001 z dne 14.12.2018

  • QRD vzorec predračuna spremenjen na način, da se v primeru spremenjenih podatkov Naslovnika, to upošteva tudi na izpisu.
  • Spremenjeno knjiženje v DDVn tako, da se račun ki ima vrstice Neobdavčljivo v kombinaciji s tekstovnimi vrsticami enako v DDVn ne zapiše.

Natisni