AddFolder

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Folder>
  <apiClientID>F0936460</apiClientID>
  <FolderType>API</FolderType>
  <FolderName>Tudi ta je iz API-ja</FolderName>
  <AdministratorID>PeterXP</AdministratorID>
  <Public>true</Public>
  <FolderDueDate>2018-10-15</FolderDueDate>
  <Entity>
    <FolderEntityType>S</FolderEntityType>
    <FolderEntityCode>0001005</FolderEntityCode>
  </Entity>
  <Classification>
    <ClassificationTypeCode>J</ClassificationTypeCode>
    <ClassificationCode>450</ClassificationCode>
  </Classification>
  <FolderExpirationDate>2013-12-31</FolderExpirationDate>
  <Description>to je pa opombav
в веч писменках.</Description>
</Folder>

Natisni