Obračun pogodb

V spodnjem delu te preglednice imamo gumb , ki odpre preglednico za vnos obračunskih podatkov po pogodbenih strankah.

Natisni