Formule po skupinah zaposlenih

Nastavitve v tem šifrantu so namenjene obračunu plače, ko se ista vrsta izplačila izračunava na dva ali več načinov, v odvisnosti od skupine, v katero je zaposleni uvrščen. Za zaposlene, ki so uvrščeni v skupino (imajo vnesen podatek Šifra skupine) in je v tem šifrantu za to skupino in neko vrsto obračuna vnesena formula za izračun urne osnove, se pri obračunu upošteva ta formula in ne formula, vnesena v šifrantu vrst obračuna. S tem se lahko uredi npr. izračun urne osnove nadomestil, tako da se za eno poklicno skupino izračunava iz povprečja plače preteklih treh mesecev, za ostale pa iz povprečja plače preteklega meseca.

 

 

Vnašajo se podatki :

 

Šifra skupine iz šifranta skupin

Šifra vrste obračuna iz šifranta vrst obračuna

Formula iz šifranta formul

Opombe

 

Natisni