Verzija 2020.07.001 z dne 22.5.2020

 • Omogočeno tiskanje Zahtevka za refundacijo nadomestil na osnovi interventnega zakona.
 • Urejen obračun regresa v primeru izračuna povprečne stopnje dohodnine in zaposlenega, pri katerem gre za prvi obračun pri delodajalcu.
 • Podatek šifra zaposlenega je dodan na zaslon neposrednega vnosa zaposlenega.
 • Omogočeno skupno tiskanje podpisne liste na ravni meseca.
 • Odpravljena težava v primeru združenega izpisa obračunskega lista in neposrednega tiskanja brez predogleda.
 • Rekapitulacija plač
  • Urejen izpis v primeru izplačila regresa in oprostitve prispevka za zaposlovanje.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen izračun dodatka za deljen delovni čas.

Natisni