Vnos ocenjevalnega obdobja

Po kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre spodaj prikazano okno:

·      Šifra ocenjevalnega obdobja – vpišemo zaporedno številko ocenjevalnega obdobja. Pri pozitivni ugotovitvi za ocenjevalno obdobje bo program pri vnosu ocene odprl naslednje ocenjevalno obdobje, ki bo imelo šifro za eno večjo od trenutnega ocenjevalnega obdobja. Zato je zelo pomembno zaporedno odpiranje ocenjevalnih obdobij. Odprete toliko obdobij, kolikor imate v šoli ocenjevalnih obdobij.

·      Naziv ocenjevalnega obdobja – z besedami poimenujemo ocenjevalno obdobje, npr. prvo ocenjevalno obdobje.

·      Popravljalno obdobje – v primeru, da ugotovitev v ocenjevalnem obdobju negativna, nap program odpre popravljalno obdobje. Zato na vsako ocenjevalno obdobje lahko vežemo popravljalno obdobje.

Natisni