Prve grupe

Meni je aktiven samo pri kodi programa za glasbene šole. Šifrant Prve grupe hrani seznam vseh prvih grup, ki so važna za Poročilo o obsegu in vsebini vzgojno – izobraževalnega dela v glasbenih šolah (organizacijsko poročilo). To so:

·      01 – Prva grupa – Individualen pouk

·      02 – Druga grupa – Skupinski pouk

·      03 – Tretja grupa – Skupinski pouk

·      04 – Četrta grupa – Skupinski pouk

 

Podatke o prvih grupah lahko samo popravljamo (naziv grupe), ne moremo pa vnašati novih.

Natisni