Splošno

Na zavihku Splošno (Alt L) vnašamo naslednje podatke:

Leto - vpišemo leto v katero je dovoljeno knjižiti. Predlaga se leto sistemskega datuma, s klikom na gumb  lahko leto izberemo. Vnos podatka je obvezen. Podatek lahko vpisujemo le, če nastavitve še niso izpolnjene.

Šifra šifranta za stranke – vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant strank z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

Šifra šifranta za artikle - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant artiklov z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

Šifra šifranta za SM in SN - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

Šifra šifranta za analitike - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant analitik z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

Šifra uporabnika za VRP - vpišemo šifro uporabnika programa Večnivojski razpis proizvodnje oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Podatek vpišemo samo, če želimo povezati uporabnika MSP z uporabnikom VRP. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za VRP.

Šifra uporabnika za FAK - vpišemo šifro uporabnika programa Fakturiranje oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Podatek vpišemo samo, če želimo povezati uporabnika MSP z uporabnikom FAK. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za FAK.

Šifra uporabnika za DK - vpišemo šifro uporabnika programa Dvostavno knjigovodstvo oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Podatek vpišemo samo, če želimo povezati uporabnika MSP z uporabnikom DK. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za DK.

Šifra uporabnika za NDK - vpišemo šifro uporabnika Naročil dobaviteljem in kupcev NDK oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Podatek vpišemo samo, če želimo povezati uporabnika MSP z uporabnikom NDK. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za NDK.

Šifra uporabnika za PP - vpišemo šifro uporabnika programa Plačilni promet oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Podatek vpišemo samo, če želimo povezati uporabnika MSP z uporabnikom PP. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za PP.

Šifra uporabnika za TDR - vpišemo šifro uporabnika programa Trgovina na drobno oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Povezavo potrebujemo npr. v primeru, ko imamo veleprodajno in maloprodajno skladišče ločeno in prenose blaga med njimi izvajamo z »internimi« prenosi. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za TDR.

Šifra evidenčne cene - vpišemo šifro cenovnega področja (cenika), ki se bo uporabljala kot evidenčni cenik pri pripravi dokumentov oziroma jo izberemo v šifrantu Cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Uporablja se pri strankah, ki nimajo navedenega cenovnega področja. Podatek ni obvezen.

Odbitni delež DDV – vpišemo odstotek odbitnega deleža na dve decimalna mesta natančno. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja.

 

STRANKA UPORABNIK

Šifra - vpišemo šifro stranke uporabnika programa oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko stranke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Šifra domače denarne enote – vpišemo oziroma izberemo šifro domače denarne enote.

 

KNJIŽNO OBDOBJE

Od/do - vpišemo podatke o obdobju v katero je dovoljeno knjižiti promet oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Knjižno obdobje se razteza od začetka tekočega leta do 31. januarja naslednjega leta, kar omogoča da do prehoda v novo leto vnašamo podatke iz dveh let.

 

V spodnjem desnem kotu sta še dva podatka:

Prvi vnos – podatek pove datum in uro prvega vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave.

Popravil – podatek pove datum in uro zadnjega popravka oziroma vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave.

Natisni