Vnos nove vrste plačil

Novo vrsto plačila vnesemo tako, da pritisnemo na gumb za vnos zapisov. Odpre se nam okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

 

Za vsako vrsto plačila vnesemo:

  • Šifro – vsaki vrsti plačila vpišemo svojo šifro.
  • Naziv – vpišemo naziv vrste plačila, na primer Gotovina, Trajnik, Posebna položnica…
  • Oznaka banke – v primeru, da bomo plačila knjižili avtomatsko z uvozom datoteke, ki nam jo pripravi Zbirni center ali UJP, lahko ločimo plačila po bankah. Na tem mestu vpišemo oznako banke, ki jo dodeljujemo vrsti plačila. Za lažji vnos je na koncu poglavja tabela z oznakami bank.
  • Opomba – vpišemo poljuben zaznamek, vezan na vrsto plačila.

Primer NLB:

 

Natisni