Sprememba amortizacijskih skupin in stopenj

Pomembno:  Obdelava spreminja podatke amortizacijskih skupin in stopenj, zato pred obdelavo priporočamo arhiviranje baze trenutnega uporabnika.

Program uporabimo za spreminjanje šifer amortizacijskih skupin, ko se osnovna sredstva amortizacijske skupine prenesejo v novo amortizacijsko skupino, ali pa želimo spremeniti samo šifre amortizacijskih skupin ali le procent amortizacije, ki smo ga zamenjali v amortizacijski skupini.

Ob zagonu programa se nam odpre preglednica šifranta amortizacijskih skupin. Najprej vpišemo datum spremembe. To je datum, ko smo osnovna sredstva fizično prenesli v novo amortizacijsko skupino ali zamenjali procent amortizacije v amortizacijski skupini.

 V preglednici je stolpec Nova šifra AM skupine, ki ga izpolnimo pri tistih šifrah amortizacijskih skupin, kjer želimo spremembo.

Z aktiviranjem gumba Potrdi  bo program začel z delom.

Po končani obdelavi bo na kartici osnovnega sredstva zapis s tipom spremembe  »SP« na vneseni datum.

Natisni