Avansi - Zapiranje iz avansov

Zapiranje iz avansov je pripomoček, ki nam omogoča zapiranje odprtih terjatev oz. obveznosti z avansi. Pripomoček se nahaja pod Dnevnimi obdelavami / Zapiranje iz avansov. Odpre se nam nastavitveno okno.

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·      Letnica – izpiše se letnica iz nastavitev DK.

·      Datum – datum knjiženja, predlaga se sistemski datum, ki ga lahko poljubno spremenimo.

·      Obdobje – izberemo obdobje.

·      Temeljnica – izberemo temeljnico na katero se nam bodo vknjižbe poknjižile.

·      Dogodek – izberemo dogodek, dogodek naj bo odprt kot O = oboje.

·      Opis vknjižbe – vpišemo poljuben opis.

·      Avans storniramo – Če polje označimo s kljukico nam program v posrednem knjiženju pripravi storno vknjižbe na kontu avansov.

Če polje ne označimo s kljukico nam program pripravi protivknjižbo na nasprotni strani na kontu avansov.

 

Vknjižbe se pripravijo v posrednem knjiženju; zaprejo se terjatve oz. obveznosti in pripravijo storno vknjižbe ali protivknjižbe (na nasprotni strani) na kontu avansov.

 

Odprto:

·      Konto – vpišemo konto terjatev ali obveznosti.

·      Stranka  – izberemo stranko za katero bomo preknjiževali avanse.

·      SM – izbermo stroškovno mesto za katero bomo preknjiževali avanse

·      SN  – izberemo stroškovni nosilec za katero bomo preknjiževali avanse.

·      Referent izberemo referenta za katerega bomo preknjiževali avanse.

·      Nalog  – izberemo nalog za katerega bomo preknjiževali avanse.

·      Gumb Prikaži – prikaže vse odprte terjatve ali obveznosti na izbranem kontu za izbrano stranko.

V levem podoknu se nam prikažejo odprti računi. Račune, ki zapiramo z avansi označimo s kljukico. V četrtem stolpcu Zapira se vpiše znesek računa. V primeru da zapiramo znesek, ki je manjši od zneska računa ga popravimo (se postavimo v polje in znesek pretipkamo).

 

Avans:

·      Konto – vpišemo konto avansa.

·      Stranka  – izberemo stranko za katero bomo preknjiževali avanse.

·      SM – izbermo stroškovno mesto za katero bomo preknjiževali avanse

·      SN  – izberemo stroškovni nosilec za katero bomo preknjiževali avanse.

·      Referent izberemo referenta za katerega bomo preknjiževali avanse.

·      Nalog  – izberemo nalog za katerega bomo preknjiževali avanse.

·      Gumb Prikaži – prikaže vse avanse na izbranem kontu za izbrano stranko.

·      V desnem podoknu se nam prikažejo vsi avansi. Tiste, ki bomo vključili v zapiranje označimo s kljukico. Znesek Zapira se lahko ustrezno popravi v primeru, da ne koristimo celoten avans za zapiranje računa.

 

Ko je zapiranje pripravljeno kliknemo na gumb Knjiži. Vknjižbe se pripravijo v posrednem knjiženju. Zaprejo se terjatve oz. obveznosti in pripravijo storno vknjižbe ali protivknjižbe (na nasprotni strani) na kontu avansov. Tako pripravljene vknjižbe poknjižimo naprej v glavno knjigo.

 

Če imamo v nastavitvah programa označeno direktno knjiženje DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje.

 

 

 

 

 

 

Primer vknjižb v posrednem knjiženju s kljukico v polju  þ Avans storniramo.

 

Program nam v posrednem knjiženju na kontu avansov pripravi storno vknjižbo.

 

Primer vknjižb v posrednem knjiženju brez kljukice v polju ¨ Avans storniramo.

Program nam v posrednem knjiženju na kontu avansov pripravi protivknjižbo na nasprotni strani konta avansov.

Natisni