Splošno

Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave dokumenta prejema.

 • Dokument – vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument.
 • Denarna enota - vpišemo šifro denarne enote računa za prejem oziroma jo poiščemo v šifrantu Denarne enote. Pri novem prejemu  se predlaga iz šifranta strank. Na tem mestu lahko denarne enote tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če denarna enota ni vpisana, pomeni da gre za prejem narejen v domači denarni enoti.
 • Znesek dokumenta – vpišemo znesek računa za prejem. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Če se na prejemu, ki že vsebuje vrstice, spremeni znesek računa, se odpre potrditveno okno »Spremenil se je podatek, ki vpliva na izračun nabavnih cen! Potrdim spremembo zneska računa in preračunam vrstice?«. Po potrditvi se izvede ustrezen preračun.
 • Tečaj – vpišemo tečaj za preračun v domačo denarno enoto. Pri novem prejemu  se predlaga iz šifranta strank. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Če se na prejemu, ki že vsebuje vrstice, spremeni tečaj, se odpre potrditveno okno »Spremenil se je podatek, ki vpliva na izračun nabavnih cen! Potrdim spremembo tečaja in preračunam vrstice?«. Po potrditvi se izvede ustrezen preračun.
 • Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Referent – vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Ob vnosu dobavitelja se predlaga referent nabave iz šifranta strank.
 • Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Opomba – vpišemo poljuben tekst.
 • Poročanje Intrastat – označimo ali želimo, da se prejem upošteva pri poročanju prejemov za Intrastat ali ne. Ob vnosu dobavitelja se pri novem prejemu predlaga na osnovi države dobavitelja.
 • Če se prejem upošteva pri poročanju za Intrastat, se lahko izpolni še naslednje podatke:
 • Država odpošiljanja – vpišemo ali izberemo šifro države, iz katere je bilo odposlano blago. Pri novem dokumentu se predlaga šifra države iz dobavitelja. Vnos podatka je v primeru poročanja Intrastat obvezen.

 • Vrsta posla – vpišemo ali izberemo šifro vrste posla iz šifranta vrst poslov.

 • Pogoji dobave – vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave iz šifranta pogojev dobav. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag.

 • Lega kraja – vpišemo ali izberemo šifro lege kraja iz šifranta leg krajev. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag.

 • Vrsta transporta – vpišemo ali izberemo šifro vrste transporta iz šifranta vrst transporta. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag.

Natisni