Sprememba statusa aktiven

V šifrant Otrok,učencev… lahko vpišemo status neaktiven za izbrano skupino/razred.

·      Skupina/razred vnesemo skupino kateri želimo spremeniti status

·      Status – izberemo Aktiven ali Neaktiven in izbrani skupini se bo status spremenil. Prav tako se bo spremenil tudi v šifrantu strank.

·      Brisanje številke kartice - omogočeno brisanje številke kartice iz osnovnih podatkov otroka/učenca/dijaka…. V primeru, da želite za določeno skupino samo brisati številko kartice iz osnovnih podatkov, potem izberete skupino, status skupine pustite Aktiven in v polju Brisanje številke kartice izberete Da.

Program nas pred spremembo statusa še opozori:

Natisni