Verzija 2017.02.000

Artikli

  • Uvoz artiklov iz besedilnih datotek
    • Odpravljena težava, ko je v primeru nazivov daljših od 30 znakov program javil napako. To je bilo v primerih izbora »Dodajanje in popravljanje zapisov«. Sedaj se takšni nazivi ustrezno skrajšajo in popravijo kot ob dodajanju zapisov.

 

 

Natisni