Prejem in predprejem

Vnos

Knjiženje prejemov direktno v modul materialno skladiščno poslovanje

 

 

 

Izpolnimo glavo dokumenta in vrstice

 

 

Odpremo zavihek vrstice in vnesemo artikle

 

 

 

Če je na fakturo priznan rabat, ga vnesemo na zavihku odvisni stroški, popuste pa vnašamo v vrstice na vsak artikel posebej

 

Kalkulacijo lahko pogledamo za vsako vrstico posebej imamo na vrstici na gumbi izračun

 

 

Ali pa za celotno prevzemnico na gumbu zbiri

 

 

Tako pripravljen predprejem samo z gumbom v prejem potrdimo in se knjiži material na zalogo.

 

 

 

Dodajanje odvisnih/dodatnih stroškov

 

Katere stroške lahko knjižimo na tak način moramo dobiti od knjigovodje.

 

 

Nato preko gumba za vnos stroškov vnesemo dodatne stroške ki so vezani na ta prejem

 

 

 

Vnesemo lahko stroške v domači valuti in valuti računa

Kalkulacijo preverimo preko gumba zbiri

 

 

Ko zapremo okno za vnos stroškov in dokument potrdimo, nam program javi, da bo spremenil nabavne vrednosti za prejeto blago.

 

 

Tako popravljen  dokument MORATE OBVEZNO še enkrat knjižiti z gumbom v prejem. Program bo popravil samo cene, količin pa ne bo spreminjal.

Natisni