Razvrščanje vrstic Odvisnih stroškov

V levem kotu okna se nahaja gumb  - Razvrsti vrstice (Alt E). Ob kliku na ta gumb se odpre okno Razvrščanje vrstic odvisnih stroškov. Vrstice lahko enostavno primemo in jih prestavljamo po sistemu povleci in spusti. Pri tem si lahko pomagamo tudi z gumbom  - Gor (Alt G) in gumbom  -Dol (Alt D).

Natisni