Zavihek Splošno (Alt + S)

·      Šifre stranke: s pritiskom na gumb  se nam odpre šifrant strank, iz katerega izberemo stranko, za katero želimo izpisati knjigo. V primeru, ko ni izbrana stranke, se izpišejo vse stranke knjige prejetih računov.

·      Od .. do datuma prejema: določimo za katere datume prejema želimo izpisati knjigo prejetih računov.

·      Od .. do datuma računa: določimo za katere datume računa želimo izpisati knjigo prejetih računov.

·      Od .. do datuma opravljanja: določimo za katere datume opravljanja storitev želimo izpisati knjigo prejetih računov.

·      Od .. do datuma zapadlosti: določimo za katere datume zapadlosti računov želimo izpisati knjigo prejetih računov.

·      Od .. do datuma zavrnitve: določimo za katere datume zavrnitve računov želimo izpisati knjigo prejetih računov.

·      Od .. do zneska računa:  določimo spodnjo in zgornjo mejo zneskov za katere želimo izpisati knjigo prejetih računov.

·      Od .. do stroškovnega mesta: določimo za katera stroškovna mesta  želimo izpis.

·      Od .. do stroškovnega nosilca: določimo za katere stroškovne nosilce želimo izpis.

·      Denarna enota: določimo denarno enoto za katero želimo izpisati knjigo prejetih računov.

·      Od..do zneska v domači DE: določimo spodnjo in zgornjo mejo zneskov v domači DE za katere želimo izpisati knjigo prejetih računov.

·      Plačano: izberemo lahko

9.  Vse: program nam bo na izpisu prikazal vse račune knjižene v PRAC-u

10. Plačane: izpis bo vseboval samo račune, ki so  plačani, oziroma tiste, ki smo jih v zavihku Računi, v polju Plačano, označili s kljukico

11. Neplačane: na izpisu bodo samo neplačani računi oz. tisti, ki imajo polje Plačano, v zavihku računi, prazno.

·      Od..do datuma plačila: določimo za katere datume plačila računov želimo izpisati knjigo prejetih računov.

·      Od..do vzorca: določimo za katere vzorce želimo izpisati knjigo prejetih računov.

·      Izročeno od..do: določimo od - do datum izročitve. Izpišejo se vsi prejeti računi, ki so bili v določenem obdobju dani v likvidacijo.

·      Vrnjeno od..do: določimo od - do datum vrnitve. Izpišejo se vsi prejeti računi, ki so bili v določenem obdobju vrnjeni v računovodstvo.

·      Oznaka liste: če izpolnimo to okno z določenim besedilom, se nam bo to besedilo tiskalo v glavi izpisov – na sredini.

 

Natisni