Nastavitve – Neplačnik pri izvršbah ali opominjanju

V primeru, da nam določena stranka ne plačuje svoje obveznosti, in da za to stranko ne želimo izstaviti izvršbo ali opomin, je potrebno v šifrantu strank nastaviti, da gre za neplačnika.

 

V šifrantu strank na zavihku Ostali podatki dodamo kljukico Neplačnik.

 

Pri pripravi izvršb ali opominov bo program pripravil izvršbo ali opomin, pred izstavljanjem izvršb ali opominov se pa sami odločimo kaj bomo naredili s pripravljeno izvršbo ali opominom za neplačnika, lahko pripravljeno vrstico  pobrišemo iz preglednice ali dokument izstavimo. Neplačniki so v preglednici označeni s kljukico.

 

Natisni