Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec oktober

Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2020/26 z dne 4.11.2020 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali, kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, ki je priloga zahtevka za pokritje izpada prihodkov vrtcev. 

Navodila

Danes 6.11.2020 bo objavljena tudi nova verzija 2020-14-007 v kateri bo odpravljena težava, ko je bilo v določenih primerih priprava obračuna dokončana neuspešno. V tej verziji bo tudi urejen izpis doplačila oskrbnine, ker v določenih primerih ni prikazalo pravilnega seštevka "Znesek občina".

Opozorilo:

Izstavitev računa občinam

Program deluje kot do sedaj, to pomeni, da naredi račun za občine zavezanke. Ko boste izstavljali račune občinam morate, glede na okrožnico, občinam zavezankam zmanjšati znesek oprostitve plačil staršev (znesek starša vrtec zaprt na izpisu doplačila oskrbnine) ter ta znesek zaračunati občini ustanoviteljici.

Natisni