Gumb V prejem

Ob kliku na gumb  - V prejem (Alt E) se v primeru ne knjiženega predprejema odpre okno Potrdi.

Po potrditvi se izvede knjiženje predprejema v prejem in predprejemu se spremeni status tako, da omogoča samo omejeno spreminjanje podatkov. Takšen prejem, ki je nastal iz predprejema pa je zaprt za popravljanje. Vsakršno spreminjanje dokumenta je potrebno izvesti na predprejemu in ob potrditvi se spremembe predprejema prenesejo v prejem.

V primeru že knjiženega predprejema se obnovijo podatki o nabavnih cenah/vrednostih, nekateri podatki iz glave predprejema/prejema in polnjenje nabavnih cenikov, kot če bi izbrali »Osveževanje cenikov« preko desnega klika na postavki preglednice predprejemov. Prav tako se nove vrstice prenesejo v prejem.

Po zaključku knjiženja prejema se v primeru, da je bila dodana/spremenjena vsaj ena vrstica prejema odpre okno, ki omogoča izbor in tiskanje obrazcev prejema.

Natisni