Izpis šifranta vrst prometa

Podatke iz šifranta Vrste prometa natisnemo na tiskalniku tako, da najprej kliknemo na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P).  Odpre se okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Šifra vrste prometa– vpišemo oziroma izberemo šifre vrst prometa , ki jih želimo natisniti.

Tip skladišča– vpišemo oziroma izberemo tip skladišča (I – skladišče izdelkov, M – skladišče materiala).

Razvrščanje – določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri vrste prometa, tipu prometa ali tipu skladišča).

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni