Verzija 2020.07.001

Sociala

 • Stanovalec

Na zavihek Osnovni podatki je dodan gumb Ind. Načrt. S klikom na 3 pikice uvozimo dokument in ga shranimo v program. Odpremo ga s klikom na puščico zgoraj. Isti dokument lahko odpremo pod Sociala – Socialno delo, Ind. Načrt, Evalvacija, itd.

 • CSP

Program zdaj deluje tako, da si v ozadju pri vsaki prošnji beleži, kdaj je bila objavljena na CSP. Na začetku je ta datum prazen, izprazni pa se lahko tudi na obstoječi prošnji, če ji na komisiji spreminjamo status.

Na formi Prošnje, zavihek CSP je pri izvozu prošenj dodana kljukica "Izvozi samo nove in z nedavno spremenjenim statusom" kar pomeni, če je obkljukana, bo program izvozil zgolj prošnje, ki imajo datum zadnje objave na CSP prazen, če pa ni obkljukana, pa izvozi vse oz. deluje po starem sistemu.

 • Poročila

V generatorju poročil je dodano poročilo "PND podrobni plan", ki izpiše dogodke iz podrobnega plana oz. koledarja.

 • Zaključek dogovora

Na formi Zaključek dogovora se z dvoklikom v vrstico tabele samodejno nastavijo podatki zgoraj (datum, ura, kraj, itd.), da jih ni potrebno ponovno nastavljati za izpise.

Na izpisu Odjava se zdaj izpiše datum izpisa, ki ga izberemo v polju "Datum izpisa" (do zdaj se je izpisal trenutni datum).

Na izpisu Odjava je zdaj izpolnjen tudi podatek "Trajanje prijave do" na dnu izpisa.

Zdravstvo

 • Inkontinenca

Pri inštalaciji nove verzije se bo vsem uporabnikom, ki imajo vneseno srednjo inkontinenco s številom kosov 90 in je ta pripomoček nezaključen ter se prične pred 1.6.2020, samodejno zaključil z 31.5.2020, samodejno pa se bo vnesel tisti pripomoček s količino 120 in z začetkom 1.6.2020.

Enako se bo vsem uporabnikom, ki imajo vneseno težko ali zelo težko inkontinenco s številom kosov 60 in je ta pripomoček nezaključen ter se prične pred 1.6.2020, samodejno zaključil z 31.5.2020, samodejno pa se bo vnesel taisti pripomoček s količino 90 in z začetkom 1.6.2020.

Samodejno se bo v šifrant inkontinenčnih pripomočkov dodalo 5 novih pripomočkov (mobilne hlačke z različnimi dimenzijami)

Na formi za vnos inkontinence je zdaj maksimalno število pripomočkov povišano na 150 oz. 151. Vsem je dovoljeno imeti 120 oz. 121, če pa ima uporabnik 150 oz. 151, mora vsaj en pripomoček imeti obkljukano novo dodano kljukico "Več kosov". Ta podatek se nato pošlje pri online objavi pripomočkov. Zdravnik dodeli tukaj kljukico, da je uporabnik upravičen do višjega števila pripomočkov, kar je posledica pridruženih težkih zdravstvenih stanj.

Stranka si lahko po namestitvi nove verzije povišano število pripomočkov nadomesti z mobilnimi hlačkami, pri čemer velja pravilo, da ene hlačke nadomestijo dvoje plenice. Maksimalno število hlačk pa je lahko 30. Stranka za pravilno razmerje poskrbi sama.

 • Poročila

Terapije po uporabniku, temp list: možnost, da so podatki o meritvah, opažanjih, načrtovanih posegih predizpolnjeni. Če kater dom to hoče, naj sporoči, privzeto ostajajo podatki prazni.

Delo

 • Sociala

Vnos storitev oskrbe glede na delovno mesto: pod Administracija – Operaterji lahko vsakemu operaterju določimo delovno mesto. Pod Sociala - Šifranti – Dodatne storitve iz oskrbe lahko vsaki storitve določimo delovna mesta, ki lahko opravljajo to storitev. Operater, ki nima določenega delovnega mesta, lahko opravlja vse storitve. Če ima določeno delovno mesto, lahko opravlja samo storitve pri katerih je njegovo delovno mesto obkljukano.

Storitve sociale lahko briše samo vnašalec ali administrator.

 • Planiranje in izvajalci – Storitve mobilni vnos

Popravljen prikaz uporabnikov pri pregledovanju starejših podatkov.

Forma SZO mobilni vnos: če obkljukamo "Plan" se z zeleno obarvajo storitve, ki so po planu tudi realizirane (bodisi vnesene na telefonu ali pa ročno vnesene namesto iz telefona).

 • Odsotnosti

Popravljen prikaz stanovalcev pri pregledovanju starejših podatkov.

 • Incident - Padci

Kolešček na miški ne spreminja več vrednosti.

Obračun

 • Prenos v FRS

Pri prenosu v FRS program testira, če so vneseni vsi potrebni konti. Do zdaj se je vedno testiralo za vse vrste domov. Če zdaj prenašamo vse vrste domov, se vse tudi testirajo. Če se pa prenaša ena vrsta doma, se testira zgolj izbrana vrsta doma.

 • Način plačila oskrbe

V načinu plačila oskrbe v izbor storitev je zdaj uvedena kontrola ali je lahko ena storitev večkrat zapisana. Program dopusti zdaj vnos ene storitve pri samo enem ob plačnikov.
Pri svojcu ali občini zdaj v primeru, da je znesek oskrbe enak 0 in procent enak 0 in je nastavljeno plačilo žepnine "po porabi", program več ne javi opozorila "Plačnik ne bo zajet v obračun", ker ga obračuna.

Možnost vnosa načina plačila po obdobjih. Stari načini plačila bojo preneseni z obdobjem, ki se začne z datumom sprejema uporabnika. Če želimo delati po starem, normalno spreminjamo načine plačila in shranimo vsako spremembo z gumbom Potrdi na vrhu. Če hočemo vnašati po obdobjih, vnesemo nov Datum od. Program nas opozori, da se bojo skopirali podatki v novo obdobje (staro se zaključi), in spreminjamo podatke v novem obdobju. Vnesemo lahko številko odločbe za posamezno obdobje.

 • Sociala – Pošiljanje računov

Možnost spremembe načina plačila (trajnik ali položnica) s klikom na gumb Popravi podatke. Če hočemo poslati trajnik, je potrebno izpolniti TRR tudi v tej tabeli, ne samo pod Dohodki oz. Način plačila.

Računi na e-mail: dodan gumb za izpis tabele.

Nastavitve

 • Osnovni podatki

Možnost vpisa TRR zavoda s presledki in predpono (SI56). TRR se uredi na formi Obračun – Obračun – Šifranti – TRR.

Odstranjena nastavitev Delilnik Na dan – vnos po urah, ker morajo biti glede na to nastavitev pravilno vnesene terapije. Če dom hoče to nastavitev, mu je treba pretvorit terapije in vklopit nastavitev v bazi

Administracija

 • Operaterji

Prenos aktivnih/neaktivnih operaterjev iz iCentra. Če je nek operater označen kot (ne)aktiven v iCentru, se njegov status prenese tudi v SZO. Če je neaktiven, se ne more več prijaviti v SZO.

Dodana kljukica Aktiven. Če ni aktiven, se ne more več prijavljati v program.

Pri PND – mobilni vnos se na izbiro prikažejo zdaj samo aktivni uporabniki (aktivni znotraj izbranega obdobja) in ne več tudi zaključeni.

 

Natisni