6.27.003

 

Odpravljene naslednje težave:

  • Pri prikazovanju materialnih stroškov delovnega naloga (napredovanje DN, pokalkulacija delovnega naloga, naknadno usklajevanje proizvodnih cen) smo »zaostrili« pogoje upoštevanja izdaj MSP. Upoštevajo se samo tiste izdaje, ki so v veznih podatkih povezane z delovnim nalogom (samo izpolnjen podatek »številka DN« ne zadostuje več).
  • Pohitritev izpisa »Simulacija večnivojskih potreb po izdelku« po opciji, ko je izključen vpogled v prihod.
  • Pri izdelavi delovnih nalogov iz naročil kupcev (obdelave na naročilih kupcev) je prenovljen sistem prenosa sestavnice v delovni nalogi, tako s ene bi smelo več pojavljati, da nalog nastane brez sestavnice, čeprav izdelek ima sestavnico.
  • V določenih kombinacijah so prejemi izdelkov/polizdelkov nastali preko funkcije »Knjiženje v MSP« na delovnih nalogih dobili vrednost prejema zapisano z več kot dvema decimalnima mestoma. Posledično so se pojavljale težave z ostankom vrednosti (negativne ali pozitivne) na vrednosti zaloge. Tako smo v VRP na pripomočke – Naknadno usklajevanje proizvodnih cen dodali še obdelavo »Zaokroževanje vrednosti prejema v MSP«. Ta obdelava popravi število decimalnih mest prejemov za tekoče leto MSP. Po izvedbi te obdelave, je potrebno v MSP izvesti tudi prevrednotenje prometa. Operaterju moramo preko menijskega varnostnega sistema obdelavo aktivirati.

 

Novosti:

  • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkciji izdelave rezervacijskih delovnih nalogov je dodana možnost določitve (izračuna) datuma roka izdelave in pričetka izdelave rezervacijskih delovnih nalogov.
  • Knjiženje - delovni nalogi; izhod iz delovnega naloga je pohitren tako, da se kalkulacija za delovni nalog izvede samo kadar se v nalog vnese spremembe, ki vplivajo na kalkulacijo delovnega naloga.

Natisni