Izvoz podatkov

Gumb izvoz podatkov omogoča izvoz podatkov glavne knjige. Izbiramo lahko med Bremenitev TN-ZC04 in različnimi Tip izvoza:

Izvoz prometov v Promet.w-1,

Izvoz za revizorja v datoteko GLAVNE KNJIGE.TXT,

Izvoz prometov v promet.w-1 (preknjiževanje avansov – Mladina),

Izvoz v txt datoteko Siemens.

 

Izvoz prometov v promet.w-1

Podatke lahko izvozimo v tekstovno datoteko promet.w-1. Izberemo področje in datoteko v katero bomo podatke izvozili. V datoteko se shranijo podatki glede na kriterije, ki smo jih vnesli  na glavnem zaslonu obdelave Pregled knjiženja.

 

Sprememba podatkov za izvoz:

Datumske meje in opis izpolnjujemo samo takrat, ko pripravljamo novo temeljnico iz obstoječe, že poknjižene temeljnice z novimi datumi (npr. odplačevanje obrokov kredita, lizinga, najemnine, … ).

V primeru, da prenašamo podatke iz enega računalnika na drugi (prenos podatkov iz krajevnih skupnosti v glavno knjigo občine),  spremembo podatkov za uvoz ne potrebujemo, vpišemo samo ime datoteke za izvoz.

 

·      Datum dokumenta – vpišemo datum dokumenta vknjižb, ki jih bomo pozneje uvozili v posredno knjiženje,

·      Datum opravljanja storitve - vpišemo datum opravljanja storitve vknjižb, ki jih bomo pozneje uvozili v posredno knjiženje,

·      Datum zapadlosti - vpišemo datum zapadlosti vknjižb, ki jih bomo pozneje uvozili v posredno knjiženje,

·      Opis – vpišemo poljuben opis.

 

Storno temeljnice:

·      Sprememba predznaka – polje označimo s kljukico, če želimo pripraviti storno temeljnice. Ko pripravljamo storno temeljnice zgornje datume ne vpisujemo. Tako pripravljeno temeljnico uvozimo v posredno knjiženje s pripomočkom za uvoz podatkov iz WIN datoteke.

 

 

Izvoz za revizorja v datoteko GLAVNE KNJIGE.TXT

Glavno knjigo lahko izvozimo za potrebe revizorjev z Izvozom za revizorja v datoteko GLAVNE KNJIGE.TXT.

 

SDD SEPA direktne bremenitve

Obdelava omogoča pripravo podatkov v obliki datoteke isoSEPA, ki jo uvozite v UJP.net oz. v vašo spletno banko.

Za pripravo bremenitev se na pregledu knjiženja omejimo na obdobje (delamo vsak mesec posebej zaradi dneva zapadlosti), lahko se omejimo tudi na konto – ni pa nujno.

Ko uredimo nastavitve na pregledu knjiženja, kliknemo na ikono izvoz podatkov in izberemo SDD SEPA direktne bremenitve.

 

·      Šifra banke – vpišemo šifro banke, za katero bomo pripravili datoteko, oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Če se polje šifra banke obarva rdeče, v izbranem obračunu ni nobene bremenitve TR za to banko. Praviloma pri pripravi SDD banke ne izpolnjujemo.

·      Številka paketa – če v enem dnevu pripravimo več SDD datotek, potem svetujemo uporabo različnih številk paketov.

·      Datum nakazila – program upošteva datum zapadlosti iz računa. V primeru, da nimamo izpolnjenega datuma zapadlosti na računu program upošteva datum nakazila pri pripravi datoteke.

·      Datum soglasja do za ponovno oddajo – velja, da prva plačilna navodila za SDD, pripravljena na podlagi migriranih soglasij, prejemnik plačila označi z oznako »FRST« (prva SDD). Za kasnejše priprave velja, da se s statusom »FRST« (prva SDD) označi samo tiste zapise plačnikov, za katere prvič pripravljamo SDD. Za pomoč pri določanju statusov vpišete Datum soglasja do za ponovno oddajo in program bo vsa soglasja vpisana z datumom do tega datuma označil s statusom »RCUR«. V primeru, da vam datumska določitev ne nudi dovolj dobro določitev statusa, lahko preko gumba  spremenite status posameznih zapisov.

·      Zaporedje kontov zapiranja - vnesemo zaporedje kontov. Vpišemo konte, za katere naj nam program pripravi SDD. Program najprej upošteva omejitev kontov, ki smo ga izbrali na pregledu knjiženja in nato upošteva zaporedje kontov za pripravo bremenitev.

 

·      Referenčna oznaka soglasja prejemnika plačila – Ta oznaka prejemnika plačila je obvezna v vseh transakcijah SDD in je določena s strani banke prejemnika plačila. Nekatere banke predpisujejo uporabo davčne številke. Program bo naslednjič predlagal zadnji vnos.

·      Oznaka prejemnika iz pogodbe – Ta identifikacijska oznaka prejemnika plačila je obvezna v vseh transakcijah SDD in je za prejemnika plačila nespremenljiva, če tekom trajanja pogodbe ne pride do statusnih sprememb pri prejemniku plačila. Program bo naslednjič predlagal zadnji vnos.

·      Mapa za datoteko SDD – v polje vpišemo področje, kjer se oblikuje datoteka TR.

·      Ime datoteke – v polje vpišemo ime datoteke. Program predlaga ime sestavljeno iz SDD-ImeOperaterja-datum in čas priprave datoteke.

·      Kontrola sklica in dokumenta – označimo, če želimo kontrolo enakosti sklica vpisanega v bančnem računu stranke plačnika in dokumenta.

·      Kontrola sklica na bančnem računu stranke, začetek in dolžina - označimo, če želimo kontrolo enakosti sklica vpisanega v bančnem računu stranke plačnika in sklica, pri čemer določimo začetek in dolžino kontrole.

 

Kliknemo na gumb  v primeru, če želimo pregledati podatke vezane na bančne račune in ki naj bi se prepisali v datoteko SDD. V datoteko se ne prepišejo zapisi, ki so zapisani z rdečo pisavo, ker:

·      Manjka SWIFT na bančnem računu plačnika, ali

·      Manjkajo podatki soglasja

V koloni Status lahko spreminjamo status, ostalih podatkov pa ni mogoče spremeniti. Kliknemo na gumb Izvajaj.

 

Program DK pri pripravi SDD upošteva stranke, ki imajo na zavihku Bančni računi dodamo vrstico za bančni račun za SDD vpisano na spodaj opisan način: v šifrantu strank poiščemo stranko, gremo na zavihek bančni računi in vnesemo nov zapis.

·      Šifra banke – izberemo šifro banke v kateri smo predhodno uredili bančni račun za direktne bremenitve (v našem primeru je to šifra banke 0000066)

·      Naziv bančnega računa – obvezno vpišemo DK-TRAJNIK.

·      Številka – vpišemo TRR banke komitenta, starša, …

·      SDD soglasje – Po standardu SEPA je: »Referenčna oznaka soglasja je enolična oznaka, ki jo določi prejemnik plačila vsakemu soglasju. Dve soglasji pri istem prejemniku plačila ne smeta imeti iste referenčne oznake. Vsebina enolične referenčne oznake soglasja ni predpisana, zapis pa je lahko dolg do največ 35 alfanumeričnih znakov brez presledkov. Enolično referenčno oznako soglasja prejemnik plačila uporabi v vseh SDD transakcijah, ki jih pripravi na podlagi posameznega soglasja.« Tu lahko uporabite za oznako soglasja npr. šifro koristnika.

·      SDD datum soglasja – vpišete datum podpisa soglasja.

Natisni