Nov sistem številčenja prejetih vlog

S programsko verzijo 2018.16.000 smo v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun spremenili sistem številčenja prejetih vlog.

Do te verzije so se prošnje številčile po sistemu 1801035 pri čemer sta prvi dve številki predstavljali leto (2018), drugi dve številki sta predstavljali vrsto doma (01-celodnevno varstvo), zadnje tri številke pa so predstavljale zaporedno številko prejete vloge (035).
Od verzije 2018.16.000 pa se prejete vloge številčijo po sistemu 1810035, pri čemer prvi dve številki predstavljata leto (2018), tretja številka predstavlja vrsto doma (1-celodnevno varstvo), zadnje štiri številke pa predstavljajo zaporedno številko prejete vloge (0035).

Razlog za spremembo sistema številčenja je v tem, ker je pri nekaterih uporabnikih število vlog preseglo maksimalno možno število prejetih vlog (999) na leto. Število prejetih vlog smo posledično povečali na 9999 na leto.

Uporabnike, ki ste si verzijo 2018.16.000 namestili po novem letu bi radi opozorili, naj preverijo številčenje prejetih vlog v letu 2019. V kolikor imate v letu 2019 vloge številčene še po starem sistemu (oziroma pol-pol), oddajte zahtevek za pomoč uporabnikom. Uredili vam bomo preštevilčenje po novem sistemu.

Natisni