Obrazci M-1, M-2, M1/M2, M-1A

Na preglednici Zaposleni je pod gumbom tiskaj možnost izbire ''Obrazci M-1, M-2, M1/M2, M-1A'', ki odpre naslednje nastavitveno okno:

Nastavitve se izpisujejo na predtiskan obrazec M-1, M-2, M1/M2, M-1A in se izpolnijo na sledeč način:

-  Vrsta prijave izbira med dvema možnostma: ''Sklenitev delovnega razmerja'' ali ''Sprememba RŠZ oz. delovnega časa''. Izbira se izpiše na obrazcu v polje št. 1 tako, da obkroži število 1 pred Sklenitev delovnega razmerja oziroma številko 2 pred Sprememba RŠZ oz. delovnega časa, glede na izbiro v nastavitvah.

-  Matična št. PRS vnesena vrednost se izpiše na obrazcu v polje št. 3 in njena dovoljena velikost je do 10 znakov.

-  Registrska št. zavezanca vnesena vrednost se izpiše na obrazcu v polje št. 4 in njena dovoljena velikost je do 10 znakov.

-  Registrska št. prij. potrebe po delavcu vnesena vrednost se izpiše na obrazcu v polje št. 6 in njena dovoljena velikost je do 7 znakov.

-  Oznaka PPZ vnesena vrednost se izpiše na obrazcu v polje št. 36 in njena dovoljena velikost je do 3 znake.

-  Izmensko delo izbira med   /    in sicer se v polje št. 28 vnese vrednost ''x'' ob izbiri  , oziroma ostane polje prazno ob izbiri  .

-  Datum izpisa izpiše se vneseni datum na dno obrazca na za to določeno črto.

-  Kraj izpiše se vneseni kraj na dno obrazca na za to določeno črto.

-  Opomba poljubno vnesena vsebina se izpiše na dno obrazca, kjer je navedena Opomba:.

 

Program izpolni dokument za tistega zaposlenega, ki je izbran na preglednici zaposleni.

Natisni