Verzija 2019.12.001 z dne 13.9.2019

Obračun storitev

Pri obračunu je dodana možnost, da lahko na gumbu Saldo, Obresti naredimo prikaz dolga, preplačila samo za izbrane Otroke znotraj obračuna.

Natisni