Analiza obračunskih vrstic po virih financiranja

Analiza obračunskih vrstic omogoča pregled podatkov po obračunanih vrstah obračuna v obliki vrtilne tabele. Nastavitve analize omogočajo omejitev obsega podatkov, ki jih želimo analizirati:

Obračunsko obdobje -  izberemo obračunsko obdobje. Izbran obračun lahko izberemo, če poganjamo analizo iz preglednice obračunov. Če želimo analizirati več kot en obračun, uporabimo možnost Po izbiri in določimo obdobje z omejitvijo meseca in leta.

Datum izplačila - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum izplačila.

Datum plačila dajatev - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum plačila dajatev.

Zaposleni - izpolnimo, če želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

Stroškovno mesto stalne razporeditve - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenih, pri čemer se upošteva stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času posameznega obračuna.

Vir financiranja od-do – nabor virov financiranja, za katere se izvede analiza

Po potrditvi nastavitev se odpre vrtilna tabela. Osnovni zapis vrtilne tabele je obračunska vrstica zaposlenega, ki jo lahko analiziramo glede na dimenzije:

Leto - leto obračuna

Mesec - mesec obračuna

Z.š.obr. - zaporedna številka obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega

Zaposleni (ime) - priimek in ime zaposlenega

Naslov - naslov zaposlenega

Status zaposlitve - naziv statusa zaposlitve

plača po KP - DA ali NE

Datum izplačila - iz nastavitev obračuna

Datum plačila dajatev - iz nastavitev obračuna

Grupa obračuna - naziv grupe obračuna za vrsto obračuna

Vrsta obračuna (šifra) - šifra vrste obračuna

Vrsta obračuna (naziv) - naziv vrste obračuna iz šifranta

ZŠ - zaporedna številka vrste obračuna v okviru zaposlenega

 

Podatkovni del vrtilne tabele sestoji iz naslednjih podatkov:

Ure - ure, ki so tvorijo fond

Na enoto - urna osnova iz obračunske vrstice

Ure evidenčne - ure, ki ne tvorijo fonda

Dnevi - enote, ki so v šifrantu vrst obračuna označene z "Dan"

Osnova dajatev - znesek bruto prejemka ali materialnega stroška in drugi prejemki nad uredbo

Bruto izplačilo - znesek bruto prejemka ali materialnega stroška in drugi prejemki nad uredbo

Neobd. stroški in d.o.p. - neobdavčeni materialni stroški in drugi osebni prejemki

Prispevki iz - vsota prispevkov iz za vrsto obračuna

Dohodnina - delež dohodnine glede na bruto znesek

Neto izplačilo - neto znesek vrste obračuna

Prispevki na - vsota prispevkov iz plače od plače in neplačane odsotnosti

Dohodnina - znesek dohodnine za plačilo

Neto izplačilo - vsota neto plače, materialnih stroškov in drugi osebnih prejemkov nad uredbo vlade

Prispevki na - vsota prispevkov na plačo obračunske vrstice

Davek na plače - delež davka na plače glede na bruto znesek

Prispevki r.d.m. - vsota prispevkov iz in na razliko do minimalne plače.

Natisni