Verzija 2019.11.001 z dne 23.08.2019

  • Pripravljen nov izpis obračuna potnega naloga.
  • Pripravljena nova podoba obstoječih rekapitulacij potnih nalogov.
  • Urejeno določanje statusa v primeru določenega datuma začetka potrjevanja in potrjevanje predlog.
  • Urejeno določanje statusa v primeru ločenega potrjevanje predloge od predujmov in naloga, ki nima zneska predujma.

Natisni