Dodajanje Tehnoloških postopkov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno tehnološki postopek, kamor vpišemo podatke o novem tehnološkem postopku.  Podatke o posamezni operaciji tehnološkega postopka lahko tudi popravljamo (spreminjamo) v okviru tehnološkega postopka.

 

  • Šifra - vpišemo šifro tehnološkega postopka.
  • Naziv, Naziv 2 - vpišemo naziv tehnološkega postopka.
  • Oznaka aktivnosti – označimo ali je tehnološki postopek aktiven (Da) ali neaktiven (Ne); neaktivnih tehnoloških postopkov ne moremo dodajati na delovne naloge in prirejati izdelkom.
  • Prijava SDD – v kolikor je opcija vklopljena (kljukica) potem se bodo operacije tega tehnološkega postopka (iz delovnega naloga) lahko prijavljale preko spremljanja dela delavcev (v kolikor imamo v nastavitvah programa vklopljeno »Spremljanje dela delavcev«). V kolikor opcija ni vklopljena, potem se bodo časi operacij za ta tehnološki postopek prijavljale skozi funkcijo »Knjiženje v MSP« čeprav imamo v nastavitvah programa vklopljeno »Spremljanje dela delavcev«, vendar pa moramo za tak primer imeti v nastavitvah vklopljeno še opcijo »Mešan način vnosa ur«.
  • Prenos v MES – označimo (kljukica) ali se bodo delovni nalogi, ki bodo vsebovali ta tehnološki postopek prenašali v »zunanji« MES sistem.
  • Šifra postaje – določimo na katero delovno postajo se bodo glasile MES datoteke.

 

Tehnološki postopek ima dva vsebinska sklopa: Operacije in Opombe.

V opombah lahko vnesemo poljuben tekst (navodilo), ki velja generalno za celotni tehnološki postopek. V sklopu Operacije je prikazana preglednica operacij tehnološkega postopka.

Natisni