verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

Šifrant

 • Otroci - Tiskanje - Dopis z UPN:
  • v besedilno datoteko dodan na konec nov podatek UPNQR, kjer so zapisani podatki potrebni za tisk UPNQR kode. Znotraj podatka so posamezni podatki ločeni z zaporedjem znakov <LF>, v podatku pa so zapisani podatki od 1-19 iz navodil za sestavljanje UPNQR kode. Podatek UPNQR v besedilni datoteki se začne na poziciji 6168 in največja dolžina je 450 znakov. 
  • Saop vzorec dopisa z UPNQR kodo je urejen tako, da je pisava krepka na UPN QR obrazcu, spremenjena je velikost QR kode
 • Predvidene storitve - Storitve po: pregeldnica predvidenih storitev otroka je predelana tako da
  • možno razvrščanja po kolonah, iskanje po izbrani koloni

  • ob vstopu v preglednico so zapisi razvrščeni tako, da so na vrhu prikazane vrstice, ki imajo v koloni "Izbrano" kljukico (so že zapisani v predvidenih storitvah), drugi nivo razvrščanja je naziv storitve

  • Kolona "Količina": v primeru, da je storitev brez kljukice Izbrano, potem je prikazana količina 0 (do sedaj je prikazovalo količino iz Storitve > polje Predvidena količina)  

  • nova kolona  »Količina iz šifranta«, kjer je zapisano iz katerega šifranta se bo prebrala količina pri pripravi obračuna: "Storitve, polje Predvidena količina" ali "Predvidene storitve, kolona Količina" ali brez besedila v primeru, da je storitev brez kljukice Izbrano.

 

Evidentiranje obrokov

 • Neposreden vnos: dopolnitev funkcionalnosti tako, da se v bazo zapišejo samo vrstice, ki ste jih spremenili in niso bile v času, ko je bil neposreden vnos odprt, spremenjeni v drugem neposrednem ali na korišenju obrokov, ali na spletnih odjavah... Če so bile narejene v času dela v neposrednem vnosu spremembe v evidenci obrokov preko drugih delov OST ali ODJ ali Spletnih odjav, se te spremembe iz odprteg neposrednega vnosa ne zapišejo v bazo, dobite pa seznam koristnikov, za katere morate ponoviti vnos sprememb preko neposrednega vnosa.

 

Obračuni

 • gumb Saldo, Obresti: urejen izračun obresti, če imamo na enem računu več plačil in vračin, račun pa je v celoti plačan pred obdobjem, za katerega računamo obresti.
 • za vrtce: gumb Storitve - Skupine v enoti - Prisotnost po otrocih - gumb Potrdi: urejena je kontrola za primere, ko je vnesena osnova za rezervacijo, ki ne velja od 01.dne v mesecu za mesec, za katerega se dela obračun
 • Izvoz podatkov - UPN: v besedilno datoteko dodan na konec nov podatek UPNQR, kjer so zapisani podatki potrebni za tisk UPNQR kode. Znotraj podatka so posamezni podatki ločeni z zaporedjem znakov <LF>, v podatku pa so zapisani podatki od 1-19 iz navodil za sestavljanje UPNQR kode. Če uporabljate obliko besedilne datoteke, kjer je največje dovoljeno število vrstic na računu 7, potem se začne podatek UPNQR na poziciji 6168 in največja dolžina je 450 znakov. Če uporabljate obliko besedilne datoteke, kjer je največje dovoljeno število vrstic na računu večje od 7, potem se začne podatek UPNQR počinje na poziciji 955 in največja ​dolžina je 450.
 • gumb Zaključek obračuna: urejeni primeri, ko
  • imamo združevanje računov in na plačniku določen drugačen dan zapadlosti na bančnem računu: na vseh otrocih se zapiše dan zapadlosti plačnika

  • ko niso bili podatki naslova urejeni pravilno (npr. hišna številka ima zapisano NULL)

 • Osnutki/Tisk: urejen vzorec UPNQR račun tako, da so na UPNQR obrazcu presledki med vrsticami v nazivu plačnika in prejemnika večji, da je pisaava krepka in da je UPNQR koda večja.

 • Tiskanje - Doplačila oskrbnine: po zapiranju predogleda se vrnemo v nastavitvene podatke za izpis (prej smo se vrnili v preglednico Obračuni)

Natisni