Zavihek Pokojninski načrt

Družba – obvezno izberemo eno od pooblaščenih družb za izvajanje PPZ. Glede na izbor se prikaže Model informacijske podpore, ki ga je družba izbrala (KaD, IN2 ali Triglav).

Šifra stranke izvajalca PPZ – obvezno vpišemo šifro stranke, ki predstavlja pooblaščeno družbo kot izvajalca prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Želena šifra mora pred tem obstajati v šifrantu strank, ki se odpre z gumbom . Če stranke še nismo vnesli, jo dodamo v šifrant z gumbom , jo shranimo z gumbom Potrdi in izberemo z ukazom Izberi.

Šifra banke izvajalca PPZ – obvezno iz šifranta izberemo banko, pri kateri ima izvajalec PPZ odprt transakcijski račun. Banka mora biti predhodno vnesena v bančne podatke izvajalca PPZ.

Naziv računa PPZ – program sam izpiše naziv računa, če je vnesen v podatkih o bančnih računih izvajalca PPZ.

Natisni