Dodatno obvestilo za novembrski obračun oskrbnine v vrtcu

Ugotovili smo, da v primeru, ko ima otrok poračun ter ima v mesecu novembru vseh 21 dni vpisano odsotnost, ne obračuna odbitka prehrane za odsotne dneve v mesecu novembru in na poračunih.

V primeru, ko nimamo poračunov ni težav. Tudi v primeru, ko  imamo poračun in je bil otrok prisoten vsaj en dan v mesecu novembru, je obračun pravilen.

Težava je urejena z novo verzijo 2020.16.002

Dodatno opozorilo za poračune!

Natisni