Dokončni obračun amortizacije

Dokončni obračun naredimo v meniju Obračuni in Inventura - Obračun. Program nas opozori: "Izvajam obračun za leto...." S potrditvijo program obračuna letno amortizacijo za vsa osnovna sredstva, avtomatsko se spremeni tudi letnica v nastavitvah.
V primeru, da vam javi: 'Obstajajo knjižbe z višjim datumom, kot je obračun. Obračun ni dovoljen', je potrebno te knjižbe pobrisati in ponovno sprožiti obračun. Te knjižbe dobite na izpisu Dnevnika:

Tip spremembe VSE z datumskimi omejitvami od 1.1.2013 do 31.12.9999.

Natisni