Drevesna preglednica

Na levi strani okna Jedilniki je drevesna preglednica Jedilniki-Enote-Obroki-Meniji-Jedi-Sestavine. Preglednica je hierarhična struktura, ki po nivojih vsebuje elemente, ki sestavljajo jedilnike.

Element

Nivo

Jedilniki

1

Enote

2

Obroki

3

Meniji

4

Jedi

5

Sestavine

6

 

Preglednica prikaže jedilnike za obdobje in razvrščanje, kot je določeno v filtru. Kadarkoli lahko izberemo drugačno obdobje in drugačno razvrščanje.

Ob kliku »+« pred elementom na drevesni preglednici se prikažejo vsi elementi na prvem naslednjem nivoju (elementi, ki jih izbrani element vsebuje).

Na desni strani okna Jedilniki je prostor, rezervirana za prikazovanje podatkov izbranega elementa. Element izberemo tako, da nanj kliknemo v drevesni preglednici in na desni strani se prikažejo ustrezni podatki.

Za različne elemente se prikažejo različni podatki. Glavne skupine podatkov so cene, količine in hranilne vrednosti. Vedno so vidne tudi osnovne informacije o nadrejenih

Natisni