Začetni uvoz splošnih in kadrovskih šifrantov

POZOR! Nepravilna izvedba začetnih uvozov lahko povzroči izgubo podatkov. Pred izvedbo začetnih uvozov si preberite splošne napotke v poglavju Začetni uvozi. Priporočamo tudi, da se pred izvedbo uvozov posvetujete s svetovalcem iz podjetja SAOP.

 

V nadaljevanju so opisani podatki, ki se uvažajo ter tabela, v katero se uvaža in datoteka, iz katere se podatki uvažajo:

Opis podatkov

Ime tabele

Ime datoteke

Beneficirana dela

SPLBeneficirano

Benefic0.txt

Enote DURS

SPLDurs

OD-Rujp.txt

Enote ZPIZ

SPLZPIZ

OD-SPIZ.txt

Izobrazbe po ZPIZ

SPLIzobrazbaZPIZ

OD-STPIZ.txt

Krajevne skupnosti

SPLKrajevneSkupnosti

OD-KS.txt

Letne osnove

SPLLetneOsnove

LetneOs0.txt

Občine

SPLObcine

OD-Obcin.txt

Sindikati

SPLSindikat

Sindika0.txt

Stroškovna mesta

DKStroskovnaMesta

SM0.txt

Stroškovni nosilci

DKStroskovniNosilci

SN0.txt

Viri financiranja

SPLFinanciranje

OD-ViriF.txt

Relacije

KERelacije

OD-Relac.txt

Tarifni razredi

KERazredTarifni

Tarifni.txt

Delovna mesta

KEDelovnaMesta

DelMest.txt

Zaposleni

KEZaposleni

OD-Delav.txt

Dopusti zaposlenih

KEZapDopusti

Zaposl15.txt

Dopusti zaposlenih – vrstice

KEZapDopustiVrstice

Zaposl16.txt

Natisni