Stranke

Šifrant strank hrani seznam vseh naših strank, tako kupcev kot dobaviteljev. Do šifranta strank pridemo tako, da v glavnem meniju izberemo Šifranti (Alt + Š) in nato še Stranke (Alt + S). Odpre se okno Stranke, ki vsebuje seznam vseh strank.

Šifrant strank se avtomatično polni takrat, ko polnimo šifrant otrok, učencev, študentov, dijakov, slušateljev, oskrbovancev… Oba šifranta sta povezana na naslednji način:

Otrok – Plačnik                     Stranke – Naziv                    Stanke -Plačnik

Otrok, Učenec…                 Otroka, Učenca…      prazno

Mati, Oče, Skrbnik     Matere, Očeta, Skrbnika      prazno

Drugi                      Otrok, Učenec…                 šifra plačnika

Ne glede na to, kdo je plačnik, se Priimek in ime otroka zapišejo v polje Ime za iskanje in Skupina/razred v polje Prva gruča ter status Neaktivna je enak v otrocih in v strankah.

V šifrantu strank so zapisane tudi vse banke in doplačniki storitev ter uporabnik programa (vaša šola, vrtec, dijaški dom…), ki pa jih vnašamo ročno (se ne polnijo avtomatično). Pri vnosu moramo biti posebej pozorni na:

·      Banke: preverimo, ali je pri tej banki izpolnjen podatek Naziv: OST-TRAJNIK na zavihku Bančni računi, kot je prikazano na spodnji sliki.

·      Doplačniki: izpolnimo osnovne podatke (naziv, naslov).

·      Uporabnik: obvezni podatki stranke uporabnika so: šifra, naziv, kraj (ta podatek program upošteva kot kraj izstavitve računa oziroma položnice) ter država (SI – Slovenija; ta podatek program upošteva pri določanju pošt otrok). Če izpolnimo tudi podatek Neto dnevi na zavihku Trgovski podatki, nam bo program OST pri vnosu obračuna predlagal tudi Datum zapadlosti.

Natisni