Začetni uvoz šifrantov plač

Začetni uvoz šifrantov plač

POZOR! Nepravilna izvedba začetnih uvozov lahko povzroči izgubo podatkov. Pred izvedbo začetnih uvozov si preberite splošne napotke v poglavju Začetni uvozi. Priporočamo tudi, da se pred izvedbo začetnih uvozov  posvetujete s svetovalcem iz podjetja SAOP.

 

V nadaljevanju so opisani podatki, ki se uvažajo ter tabela, v katero se uvaža in datoteka, iz katere se podatki uvažajo:

Opis podatkov

Ime tabele

Ime datoteke

Kreditodajalci

OPZKreditodajalci

OD-Stran.txt

Prejemniki nakazil

OPZPrejemnikiNakazil

OD-Banke.txt

Prejemniki sindikalne članarine

OPZSindPrejemniki

SinPr.txt

Prispevki iz plač

OPZPrispevkiIz

ODPrisIz.txt

Prispevki na plače

OPZPrispevkiNa

ODPrisNa.txt

Samoprispevki KS

OPZSamoprKS

OD-SamKS.txt

Samoprispevki občin

OPZSamoprObcine

OD-SamOB.txt

Materialni stroški

OPZMaterialniStroski

MatStr0.txt

Materialni stroški - osnove

OPZMatStroskiOsnove

MatStr1.txt

Mesečni seštevki

OPZMesecniSestevki

MesSest0.txt

Nazivi bonitet

OPZNaziviBonitet

NazBonit.txt

Nazivi osnov obračuna

OPZNaziviOsnovObr

NazOsnOb.txt

Nazivi osnov zaposlenih

OPZNaziviOsnovZap

NazOsnZa.txt

Odstotki za delovno dobo

OPZDelovnaDoba

DelDoba.txt

Odstotki za stalnost

OPZStalnost

Stalnost.txt

Stimulacija po SM

OPZStroskovnaMesta

OD-SMSt.txt

Vrste obračuna

OPZVrsteObracuna

VrsteObr.txt

Vrste obračuna - seštevki

OPZVrsteObrSestevki

MesSest1.txt

Zaposleni - podatki za plače

OPZZaposleni

OPZZap.txt

Zaposleni - bonitete

OPZZaposleniBonitete

OPZZapB.txt

Zaposleni - krediti

OPZZaposleniKrediti

OPZZapK.txt

Zaposleni - osnove

OPZZaposleniOsnove

OPZZapO.txt

Dajatve zasebnika

OPZDajatveZasebnika

DajatZas.txt

Natisni