Nazivi in licence

Nazivi in licence omogočajo ažuriranje nazivov uporabnikov  ter podatkov o licencah za posamezne uporabnike. Podmeni je aktiven samo za operaterja z nivo 1 – administratorja.

Najprej se nam odpre okno s preglednico vseh do sedaj definiranih uporabnikov.

V spodnjem desnem kotu pa je poleg gumba Zapri še gumb . Preko slednjega pridemo do informacij o licencah, ki se nanašajo na posameznega uporabnika.

V preglednici Uporabniki vidimo vse uporabnike, tudi neaktivne. Na primer računovodski servisi lahko vodijo knjigovodstvo večjemu številu podjetij. Kakšno od teh podjetij pa jih je lahko 'zapustilo' – s tem uporabnikom ne sodelujejo več, je neaktiven. Če določen uporabnik za nas ni več aktualen, označimo zapis, kliknemo na gumb Popravi zapis in odpre se spodaj prikazano okno:

Če je polje Aktiven potrjeno, je uporabnik aktiven. Če je polje nepotrjeno, je uporabnik neaktiven. V tem primeru pri prijavi v program in v meniju Izbira uporabnika tega uporabnika nimamo na izbiro.

Natisni