Verzija 2019.12.001 z dne 13.9.2019

Plačilni promet

  • Dodana je možnost priprave plačilnih nalogov s specifikami za banko UniCredit
  • Pri pripravi plačilnih nalogov za čezmejna plačila se predlaga referenca RF 

Natisni