Razdelek: Privzeti podatki za knjiženje

Stroškovno mesto – podatek je pomemben za knjiženje v programu Dvostavno knjigovodstvo. V nastavitvah vneseno šifro stroškovnega mesta, program predlaga pri vnosu izplačil v obračun za posamezno pogodbeno stranko. Šifra stroškovnega mesta mora pred tem obstajati v šifrantu Stroškovna mesta, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če stroškovno mesto ni še vneseno, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v zavihek Splošno s pomočjo gumba Izberi. Če je podatek izpolnjen, ga program predlaga pri vnosu izplačil v obračun.

Stroškovni nosilec – podatek je pomemben za knjiženje v programu Dvostavno knjigovodstvo. V nastavitvah vneseno šifro stroškovnega nosilca, program predlaga pri vnosu izplačil v obračun za posamezno pogodbeno stranko. Šifra stroškovnega nosilca mora pred tem obstajati v šifrantu Stroškovni nosilci, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če iskani stroškovni nosilec ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v zavihek Splošno s pomočjo gumba Izberi. Če je podatek izpolnjen, ga program predlaga pri vnosu izplačil v obračun.

Referent – podatek je pomemben za knjiženje v programu Dvostavno knjigovodstvo. V nastavitvah vneseno šifro referenta, program predlaga pri vnosu izplačil v obračun za posamezno pogodbeno stranko. Šifra in naziv referenta morata pred tem obstajati v šifrantu Referenti, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če referent ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v zavihek Splošno s pomočjo gumba Izberi. Če je podatek izpolnjen, ga program predlaga pri vnosu izplačil v obračun.

Delovni nalog – podatek je pomemben za knjiženje v programu Dvostavno knjigovodstvo. Vnesemo poljubno oznako. Če je podatek izpolnjen, ga program predlaga pri vnosu izplačil v obračun.

Natisni