Obračun uspešnosti

Za vsak izračun uspešnosti je potrebno oceniti zaposlene po določenih kriterijih. Pri dodajanju novega obračuna program sam izpolni preglednico podatkov zaposlenih. Na preglednici prikaže podatke zaposlenih, ki imajo izpolnjeno oznake  in .

Poleg tega (razen pri prvem obračunu) pred izpolnitvijo podatkov omogoča kopiranje ocen iz predhodnega obračuna.

 

 

S potrditvijo se poleg ostalih podatkov kopirajo vse ocene uspešnosti iz predhodnega obračuna. Odpre se vnosna preglednica za ocenjevanje uspešnosti.

 

 

Na preglednici so naslednji podatki :

 

Naziv

Vsebina

Podatki v naslednjih stolpcih so samo prikazani :

Šifra zap.

Šifra zaposlenega

Ime in priimek

 

Del. mesto

Šifra delovnega mesta

Plač. razred

Šifra plačnega razreda

Osnovna pl.

Osnovna plača plačnega razreda, zmanjšana za znesek razlike za odpravo nesorazmerja

Osnova za izračun

Vsota plače za redne ure A010 v obdobju iz nastavitev

Ocene po kriterijih se vnašajo

Ocena se vnaša tako, da se postavimo na oznako   in s klikom ali s preslednico vnesemo oceno

Znanje in strokovnost

 - ni,  - je

Kakovost in natančnost

 - ni,  - je

Odnos do dela

 - ni,  - je

Obseg in učinek

 - ni,  - je

Inovativnost

 - ni,  - je

Naslednji podatki so samo prikazani

Skupna ocena

Izračuna se iz posameznih ocen. Vsaka   predstavlja vrednost 0,2, tako da je najvišja skupna ocena lahko 1,00

Osnova

Vsota plače za redne delo iz obračunov od – do glede na nastavitve. Sešteje se vrednost vrst obračuna s šifro »A01«

Znesek

Znesek uspešnosti se izračuna : Osnova * Skupna ocena * korekcijski faktor

 

Pod preglednico so prikazane vsote osnovne plače vseh zaposlenih, vsota izračunane uspešnosti, skupni znesek uspešnosti, ki se lahko razdeli in korekcijski faktor.

 

Korekcijski faktor se izračuna tako :

·      skupni znesek uspešnosti, ki se lahko razdeli / vsota osnov za izračun uspešnosti vseh zaposlenih na preglednici.

·      Osnova za izračun uspešnosti za zaposlenega se izračuna:  Osnova za izračun * skupna ocena zaposlenega.

·      Na primer Samo Jurčič ima znesek osnove 458,72 Eur * skupna ocena 0,6 = 275,23 Eur.

·      Za vse zaposlene program izračuna osnove za izračun in z vsoto deli skupni znesek uspešnosti.

 

Nad preglednico sta dva pripomočka : , ki vse ocene vseh zaposlenih izpolni z  in , ki vse ocene briše - izpolni z .

 

Z vsako spremembo ocen se na novo izračuna korekcijski faktor in vsi zneski uspešnosti. Vnos ocen zaključimo z gumbom .

 

Vnos ocen in izračun uspešnosti na vnosnem oknu dokončno zaključimo z gumbom .

 

Zaposleni, pri katerih je ugotovljena prekoračitev letne omejitve zneska uspešnosti, so na preglednici obarvani rdeče.

Natisni