Verzija 2020.16.001 z dne 27.11.2020

Fakturiranje

  • Na račune izstavljene v eSlog 2.0 obliki, smo dodali vizualizacijo. Vizualizacja je skupna z minimax-om.
  • Spremenjeno delovanje pri serijskem izvozu e-slog:
    • Izvoz tvori e-slog v formatu 2.0. privzeto
    • Izvoz tvori e-slog v formatu 1.6.1 ko je tako na stranki vnesena izstavitev.
    • V dnevnik se beleži kopija računa.
  • Pri izvozu temeljnic izdanega računa je bila dodana možnost izvoza v zapis VOD.

Natisni