Zamenjava kontov pri strankah z več uporabniki

Za hitrejše delo z več uporabniki. V programu SAOP Dvostavno knjigovodstvo, pod pripomočki se nahaja obdelava Zamenjava kontov, kjer lahko prenesemo promet iz ene šifre konta na drugo šifro konta.

Pri tej obdelavi zamenjave kontov se staremu kontnemu planu zamenja številka šifranta (npr. iz 2 na 502), tako da imamo pri izpisih za prejšnja leta tudi pravilne podatke in nazive.
 

Zamenjava kontov pri strankah z več uporabniki

Natisni