Minimalne zaloge

Po izbiri Minimalne zaloge se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Šifra artikla– vpišemo oziroma izberemo artikle , ki jih želimo natisniti.

Šifra gruče artikla – vpišemo oziroma izberemo gruče artiklov, ki jih želimo natisniti.

Črtna šifra – vpišemo črtne šifre artiklov, ki jih želimo natisniti.

Šifra skladišča– vpišemo oziroma izberemo šifre skladišč , ki jih želimo natisniti.

Tip skladišča– vpišemo oziroma izberemo tip skladišča (I – skladišče izdelkov, M – skladišče materiala).

Razvrščanje – določimo kako bodo skladišča na izpisu urejena (po šifri artikla, nazivu artikla ali črtni šifri artikla).

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni