Tiskanje

Podatke o operacijah lahko natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) se odpre naslednje okno:

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Šifra operacije od do – vpišemo oziroma izberemo šifre za katere bi se izpisali podatki.
  • Delni naziv – vnesemo delni naziv operacije.
  • Oznaka aktivnosti – izberemo ali bomo natisnili samo aktivne, samo neaktivne ali vse operacije.
  • Tiskanje opomb – izberemo ali se na izpisu tiskajo opombe ali ne.
  • Opis liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
  • Razvrščanje - izbira je možna med: Šifri in Nazivu. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Po vnosu želenih podatkov se odpre preglednica z možnimi oblikami izpisa operacij:

 

 

Standardni izpis tehnološke operacije:

Natisni