Analiza zastojev

Gre za standardno SAOP OLAP analizo podatkov s katero lahko izvedemo analizo nad prijavljenimi zastoji delovnih postaj (zastoje se lahko prijavlja samo preko terminalske aplikacije »Zajem podatkov na delovnem mestu«).

Izbirni podatki OLAP analize so:

 • Datum nastanka od do – izberemo datumski razpon nastanka zastoja.
 • Vrsta zastoja od do – izberemo razpon šifer vrst zastojev, ki jih želimo analizirati.
 • Delavec od do – izberemo razpon delavcev za katere izvajamo analizo.
 • Delovna postaja od do – izberemo razpon šifer delovnih postaj, ki jih želimo vključiti v analizo.
 • Leto DN, Knjiga DN, Številka DN od do – izberemo razpon delovnih nalogov za katere želimo, da se vključijo v analizo.
 • Strošek zastoja – izberemo eno iz med opcij izračuna vrednosti stroška zastoja:Strošek delavca – 1 ura zastoja je stroškovno enaka 1 uri vrednosti dela delavca, ki je zastoj povzročil
 • Strošek delovne postaje – 1 ura zastoja je stroškovno enaka 1 uri vrednosti dela na delovni postaji na kateri je zastoj nastal
 • Strošek delavca in delovne postaje  – 1 ura zastoja je stroškovno enaka 1 uri vrednosti dela delavca in delovne postaje
 • Vzdrževalec – izberemo še delovno mesto vzdrževalca in vrednost točke dela; – 1 ura zastoja je stroškovno enaka 1 uri vrednosti dela izbranega delovnega mesta vzdrževalca

Z gumbom »Potrdi«  (Alt + P) sprožimo pripravo OLAP analize.

 

Prikazani podatki

V analizi lahko prikažemo naslednje zbirne podatke (Prikaži seznam polij):

 

 • Število zastojev – število nastopa zastoja.
 • Čas zastoja – čas trajanja zastoja.
 • Strošek zastoja – strošek zastoja.

 

 

Razvrstitveni podatki

Podatke lahko v analizi razvrstimo v različne kombinacije in odvisnosti po:

Časovno opredeljeno

 • Leto
 • Mesec
 • Datum nastanka

Analitično

 • Knjiga DN (knjiga delovnega naloga)
 • Leto DN (leto delovnega naloga)
 • Številka DN (številka delovnega naloga)
 • Šifra zastoja
 • Zastoj (samo naziv zastoja)
 • Šifra st. operacije (šifra vrste operacije)
 • Operacija (posamezna operacija delovnega naloga)
 • Šifra delovne postaje
 • Delovna postaja (samo naziv delovne postaje)
 • Delavec

Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja. Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja.

Vsako kombinacijo podatkov je mogoče preko gumba  prikazati tudi v grafikonu.

Poleg tega je možno podatke iz preglednice natsiniti  in/ali izvoziti MS Excel, seveda, če ga imamo nameščenega.

Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prtikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve .

Natisni